Nem halászható (horgászható) halfajok és víziállatok jegyzéke

I.

Piócák:

 

1.

Orvosi pióca

Hirudo medicinalis

2.

Magyar nadály

Hirudo verbana

II.

Rákok:

 

1.

Folyami rák

Astacus astacus

2.

Kecskerák

Astacus leptodactylus

3.

Kövi rák

Austropotamobius torrentium

 

 

 

III.

Körszájúak:

 

1.

Dunai ingola

Eudontomyzon mariae

2.

Tiszai ingola (erdélyi ingola)

Eudontomyzon danfordi

 

 

 

IV.

Halak:

 

1.

Állasküsz

Chalcalburnus chalcoides

2.

Botos kölönte

Cottus gobio

3.

Cifra kölönte

Cottus poecilopus

4.

Dunai galóca

Hucho hucho

5.

Dunai nagyhering

Caspialosa kessleri

6.

Felpillantó küllő

Gobio uranoscopus

7.

Fenékjáró küllő

Gobio gobio

8.

Fürge cselle

Phoxinus phoxinus

9.

Gyöngyös koncér

Rutilus frisii

10.

Halványfoltú küllő

Gobio albipinnatus

11.

Homoki küllő

Gobio kessleri

12.

Kövicsík

Noemacheilus barbatulus

13.

Kurta baing

Leucaspius delineatus

14.

Lápi póc

Umbra krameri

15.

Leánykoncér

Rutilus pigus

16.

Magyar bucó

Zingel zingel

17.

Német bucó

Zingel streber

18.

Nyúldomolykó

Leuciscus leuciscus

19.

Petényi-márna (Magyar márna)

Barbus meridionalis

20.

Pénzes pér

Thymallus thymallus

21.

Réticsík

Misgurnus fossilis

22.

Selymes durbincs

Gymnocephalus schraetzer

23.

Sima tok

Acipenser nudiventris

24.

Sőregtok

Acipenser stellatus

25.

Sujtásos küsz

Alburnoides bipunctatus

26.

Széles durbincs

Gymnocephalus baloni

27.

Szivárványos ökle

Rhodeus sericeus

28.

Törpecsík

Sabanejewia aurata

29.

Vágócsík

Cobitis taenia

30.

Vágótok

Acipenser gueldenstaedti

31.

Vaskos csabak

Leuciscus souffia

32.

Viza

Huso huso

V.

Békák:

 

 

valamennyi faja