A Téglagyári tóra vonatkozó rendelkezések
A Karcag Nagykun Horgászegyesület horgászati kezelésében álló

 „Téglagyári Tavak” területének és a vizei horgászatának

„A halgazdálkodásról és a halak védelméről” szóló

2013.évi CII.tv. és a a végrehajtási utasításaként megjelent

TÓRENDJE

133/2013.(XII.29.) VM. Rendelet alapján

1. A Tavak tulajdonosa a Karcag Város Önkormányzata. A Tavak „Nyilvántartott  Halgazdálkodási Vízterületet” képez, melynek „Víztér kódja”: 000742. A terület „ Halgazdálkodásra Jogosult Szervezete” a Karcag Nagykun Horgászegyesület Karcag Ágota út 18.sz. mely szervezet a tavak horgászati kezelői jogát gyakorolja.

2. A Tavak területe közforgalom elöl el nem zárt magánterületnek minősül, mely területen a magánszemélyek tartózkodás is egyesületi engedélyhez kötött, azon csak az egyesület által az aktuális évre kibocsátott, horgászatra jogosító területi engedély, érvényes napijegy vagy egyesületi pártoló tagsági igazolvány birtokában lehet tartózkodni.

3. A Tavakkal kapcsolatos aktuális, friss hírek, események, esetleges tilalmak a Horgász Iroda ablak felületén, a Tavak partjain lévő „Hirdető-táblákon”, az egyesület internetes honlapján (www.nagykunhorgasz.samfules.hu ) megismerhetők, megtekinthetők. A tavak aktuális Tó-gazdáinak nevei, elérhetőségük szintén e hirdetmények felületén találhatók.

4. A Tavakon a horgászat engedélyhez kötött, horgászni csak állami horgászjeggyel, fogási naplóval és az egyesület által kibocsátott 000742 víztér kódú területi engedéllyel, vagy érvényes napijeggyel lehet, időbeni korlátozás nélkül. ( nappal és éjszaka egyaránt ) A Tavakra alapvetően az Országos Horgászrend szabályai érvényesek, a benti horgászrendben foglalt kiegészítésekkel, korlátozásokkal.

5. A Tavakon napijegyes engedéllyel a horgászat engedélyezett. Külön napijegy vonatkozik a nappali és külön az éjszakai horgászatra. A helyszínen napijegyet árusító mindenkori egyesületi képviselő horgászhelyének száma, neve, elérhetősége a fenti hirdetményi felületeken található. Napijegyes horgász csak az ilyen horgászatra előzetesen kijelölt, számozott horgászhelyen horgászhat. A napijegyes horgászat részletes szabályai a napijegyen vannak feltüntetve.

6. A Tavakon történő horgászat az egyesület által megbízott, és arcképes fényképes igazolvánnyal rendelkező „Egyesületi Ellenőrök” által ellenőrzött. Az a horgász, aki önkéntesen nem közreműködik az ellenőrzés során, az ellenőrök munkáját akár aktívan, akár csak passzívan akadályozza, hátráltatja, egyesületi tagság esetén fegyelmi eljárást von maga után, melynek eredményeként elveszítheti addigi területi engedélyét, mert azt az egyesület visszavonja, nem tag esetén napijegyet többé nem kap. Az ellenőrzött horgász „közreműködési kötelezettsége” magába foglalja azt is, hogy az ellenőrzést végző egyesületi ellenőrnek az okmányok átadására vonatkozó felszólításakor ÖNKÉNT, külön kérés nélkül megmutatja haltartóját, halzsákmányát, bevetett vagy készenlétben tartott horgászkészségeit, valamint a hal elszállítására alkalmas tárolóeszközeit, járművét.


7. A tavakra kiadott területi engedéllyel fogható méretkorlátozás alá eső, nemes halak éves fogható darabszáma az aktuális év területi engedélyében van mindenkor feltüntetve.A felnőtt horgász által, a kedvezményezett horgászok ( női-, ifi-, 68 év feletti ) által és a gyermekek által fogható ill. megtartható halak napi, heti darabszámát ill. mennyiségi korlátját az aktuális évre kiadott területi engedélyek tartalmazzák.

8. TILALMAZOTT magatartások:

• A felsőtavon csónakból horgászni tilos!

• Fürdeni tilos!

• Behordás, etetőhajó használata, gereblyéző fogási módszer, önbevágós segédeszközök használata tilos!

• Stéget, beállót építeni tilos!

• A vizek természetes partját megbontani, vagy rongálni tilos, de a tógazda előzetes engedélyével természetes, vagy környezetbarát anyagból védőgát elhelyezése a horgászhely előtt a part alámosás megakadályozás céljából lehetséges.

• A halállomány fokozott védelme érdekében a halak cseréje tilos. Ha tehát a fogott hal méretes, és megtartják, utóbb nagyobb hal fogás esetén vissza már nem dobható. A nyurgaponty minimum mérete 40.cm, a süllőé 35.cm. 6.kg.-nál nagyobb ponty nem tartható

• A tárgyi eszközök ( zsilipek, szivattyúk, ) üzemszerű használata csak a Tógazdák feladata, más személyek azokhoz nem nyúlhatnak!

• Tilos a helyszíni halpucolás!

• Tilos a kiabálás, hangoskodás, technikai eszköz hangos működtetése, másokat megbotránkoztató beszédstílus, általában minden olyan magatartás, ami a mások pihenését, kikapcsolódását, nyugalmát, horgászatát zavarja.

• Tilos a szemetelés, szennyezőanyag hátrahagyás a parton, a vízben.

• Tilos a Tavak területén a járművekkel az út elállása, azzal a kerékpár és más gépjármű forgalom indokolatlan akadályozása, tilos a gyorshajtás.

• Tilos a horgászhely elhagyása bevetett horgászkészség esetén.

• Tilos a fogott halzsákmánynak a horgászat befejezése utáni, helyszíni vízben történő tárolása, hátra hagyása.

• A Tavakon legálisan horgászó személy felelősége, hogy vele együtt, nem horgászó, területi jegy nélküli, vagy napijegy nélküli, vagy pártoló tagsági igazolvánnyal nem rendelkező „kísérő” személy nem tartózkodhat, ellenkező esetben a horgász felelősége.

• Természetvédelmi oltalom hatálya alatt álló halfaj egyedének, védett, vagy fokozottan védett halfaj egyedének, vagy méretkorlátozással védett halfaj egyedeinek az engedélyezettől eltérő kifogása, megtartása vagy fajlagos tilalmi időszakban történő kifogása, megtartása tilos. A részletes felsorolás a területi jegyen található.

9. Egyéb előírások:

• A mértéktelen etetést a vízminőség megőrzése érdekében kerülni kell.

• Foglalt hely van, mely egész évre érvényes. Egy területi jegyes horgásznak egy állandó helye és egy „engedélyezett” helye lehet. Egy azonos évben a horgász csak egyetlen másik horgásznak adhat hozzájáruló nyilatkozatot saját horgászhelye távollétében történő
horgászatára. Horgászhelyek egymás közötti cseréjére csak előzetes egyesületi vezetőségi hozzájárulás alapján kerülhet sor.

• Új horgászhelyeket kialakítani csak a Tógazda jogosult.

• A horgászhelyre megérkezéskor és annak elhagyásakor a horgász köteles az esetleges szemetet összeszedni, és a gyűjtőhelyre elszállítani.

• Pergetni mások zavarása nélkül bárhol lehet.

• Éjszakai horgászat esetén a horgászhely megvilágítása kötelező.

K a r c a g 2014. április. 03. Közgyűlési határozat