A „Tavi mentőcsónak” használatának szabályai

1. Az Egyesület a kezelésében lévő horgász vízfelületen esetlegesen

bekövetkező, valakinek a testi épségét, egészségét, életét veszélyeztető

baleseti helyzetből való mentés, segítségnyújtás céljára igénybe vehető

vízi-járművet ( a továbbiakban csónakot ) biztosít. A csónak a 107.sz.

horgászhelyen van állandó jelleggel vízre helyezve, lánccal, lakattal

kikötve. A lakathoz rendszeresített kulcs megegyezik a Tó bejáratánál

lévő gépjármű beléptető „sorompón” lévő lakat kulcsával. Mindazon

horgászaink, akiknek az említett sorompó lakathoz kulcsa van, egyben a

menőcsónakhoz is kulccsal rendelkeznek. Vendéghorgászok, napijegyes

horgászok a Tavunk állandó horgászaitól juthatnak lakatkulcshoz.

2. A csónak egykis-testű, „mentő-csónak” felirattal ellátott, műanyag testű

jármű, melyben az evező lapát, az űlőlap, a vízmerő edény állandó

jelleggel a csónak orrában található.  A csónak tulajdonosa Jobbágy

Szabolcs egyesületi tagtársunk, horgászunk, aki ezen egyesületi közcélra

önkéntesen ajánlotta fel csónakját, ill. annak használatát. A csónak csak

ezen cél biztosítása céljából van a tó vízfelületén elhelyezve. Azt más

célra a tulajdonos sem használhatja. 

3. A mentési célra történő igénybe vételre ( különösen ha az a mindenkit

egységesen terhelő segítségnyújtás általános kötelmi körbe tartozik, és

ezért  késedelmet, halasztást nem tűr ) a horgászaink részéről önkéntes

alapon, saját elhatározásból kerülhet sor, nem kell hogy megelőzze a Tó-

gazda erről történő előzetes értesítése, engedély kérése. Az igénybe vételt

követően azonban az igénybe vevő köteles a használatról a mindenkori

Tógazdákat értesíteni. 

4. A mentő csónakot TILOS:

a. A mentés eredeti céljától eltérő célra használni. Így pl. szórakozás

céljából csónakázni, etetőanyag behordásra, vízmélység

felderítésre, horgászatra, halfárasztásra, nádfal levágásra, fenék-

bólya elhelyezésre, stég oszlopok elhelyezésére, meglévők

javítására, iszap kotrásra, horgász készség vízből mentésre ill. más

hasonló, a mentés kategóriába nem tartozó célra igénybe venni.

Megjegyzés: az ilyen jellegű igényekkel, problémákkal  ( ha azok

csak vízre szállással oldhatók meg ) minden esetben esetileg

előzetesen a Tógazdát kell keresni, a megoldás mikéntjét, módját,

idejét a Tógazda fogja jóváhagyni, engedélyezni.

5. A mentő-csónak használatával kapcsolatos felelősséget az egyesület csak

a fenti alkalmazási szabályok betartása esetén vállal.

Karcag  2016. február 21.                                            HORGÁSZEGYESÜLET